U-klubben  

Vi är en glad grupp för utvecklingsstörda i församlingen, som samlas varannan onsdag kl.18-19.30 i Vestanlidgården.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

Under hösten träffas vi 28.10, 11.11 och 25.11.

Kontaktperson: Karin Åstrand tfn 0403 100 423, karin.astrand@evl.fi

U-klubben samlas i Vestanlidgården Bojvägen 14
Diakonissa

Ledare för U-klubben.