Ansökan till eftis

Ansökan om plats sker på våren via staden Jakobstads utbildningsverk.

Frågor kan ställas till ledaren för barnverksamheten, Anna-Lena Lönnqvist, tfn 040-3100419 anna-lena.lonnqvist@evl.fi