Vestanlidgården eftis

Vestanlidgårdens eftis, Bojvägen 14, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687167 eftis.vestanlidgarden@evl.fi

I gruppen jobbar Carola Nordström, barnledare, Elisabeth Wester, barnledare och Cathrine Bäck, assistent.

Vestanlidgårdens eftis, Bojvägen 14, Jakobstad.