Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas i Församlingscentrets kapell, Ebba Brahe espl 2, kl.10.30. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. Tillfället avslutas med gemensam  lunch. Lunchpris: under 4 år gratis, 4-12 år 4 euro, vuxna 7 euro.

 

Söndagsskolans terminsprogram:

14.1 terminsstart

21.1  Gudstjänst med små och stora i kyrkan klockan 12.00 

28.1 söndagsskola

4.2 söndagsskola

11.2 söndagsskolans dag vid Pörkenäs klockan 11.00 OBS TIDEN!

       Anmälan  senast 5.2 till Bernice Haglund-Wikström 0403100418.

18.2 söndagsskola

25.2 söndagsskola

4.3 söndagsskola

11.3 Gudstjänst med små och stora i kyrkan klockan 12.00

18.3 söndagsskola

25.3 söndagsskolans vårfest och terminsavslutning

 

 

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi 

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder. Länk till lff.fi