Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas i Församlingscentrets kapell, Ebba Brahe espl 2, kl.10.30. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. Tillfället avslutas med gemensam  lunch. Lunchpris: under 4 år gratis, 4-12 år 4 euro, vuxna 7 euro.

 

Söndagsskolans terminsprogram:

19.7 terminsstart

24.9 söndagsskola

1.10 Mikaelidagen,  gudstjänst med små och stora i kyrkan klockan 12.00 med utdelning av Bibel för barn

        åt församlingens femåringar.

8.10 söndagsskola

15.10 söndagsskola

22.10 söndagsskola

29.10 söndagsskola

5.11 Gudstjänst med små och stora i kyrkan klockan 12.00

12.11 ingen söndagsskola på farsdag

19.11 söndagsskola

26.11 söndagsskola

3.12 terminsavslutning, adventsfest.

 

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi 

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder. Länk till lff.fi