Konsert och allsångstillfälle

lö 19.8 kl. 18.00

Jakobstads kyrka

Musik

Solister och körer medverkar.

Kaplan Jockum Krokfors 50 år.

Kollekt till Martyrkyrkans Vänner r.f.

Efteråt servering på kyrkbacken, vid regn i Församlingscentret.