Inspirationskväll för förtroendevalda och frivilliga medarbetare

on 6.9 kl. 19.30

Jakobstads församlingscentrum

Inspirationskväll

"Tillsammans i församlingen - byggklossar för gemenskapen", Leif Westerlund.

Inleds med kaffe kl. 19.


Se också