Brunch för kvinnor tillsammans med Febe Westerlund

sö 10.9 kl. 10.30

Jakobstads församlingscentrum

Brunch

"Kvinna i Guds värld", Febe Westerlund.

Anmälan senast 5.9.2017 till jsv@evl.fi eller tfn 040-3100410.

Pris: 10 euro.


Tag kontakt

Åsa Turpeinen
Församlingspastor