Sammankomst

sö 8.10 kl. 15.00

Skutnäs bönehus

Sammankomst

Sture Vargh medverkar.


Se också