GUDSTJÄNST

sö 15.10 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Åsa Turpeinen, kantor Annika Wester, textläsare Torbjörn Anderssén.