Öppen dagklubb

to 2.11 kl. 09.00 - kl. 11.00

Kyrkostrands församlingshem

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb för dig som är hemma med barn i åldern 0-5 år. Vuxna och barn leker, sjunger, pysslar och lyssnar till bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras. Besöksavgift 3 euro/familj.


Tag kontakt

Annette Tallgren
t.f. ledare för barnverksamheten