Öppen dagklubb

ti 7.11 kl. 09.00 - kl. 11.00

Vestanlidgården

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb för dig som är hemma med barn i åldern 0-5 år. Vuxna och barn leker, sjunger, pysslar och lyssnar på bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras. Besöksavgift 3 euro/familj.


Tag kontakt

Annette Tallgren
t.f. ledare för barnverksamheten