Sammankomst

sö 12.11 kl. 15.00

Skutnäs bönehus

Sammankomst

Martti Vähäkangas medverkar. Efteråt servering.