Dagvårdens adventsandakt

fr 1.12 kl. 10.00

Jakobstads kyrka

Dagvårdens adventsandakt

Åsa Turpeinen, Annika Wester och Annette Tallgren medverkar.


Tag kontakt

Annette Tallgren
t.f. ledare för barnverksamheten