Sammankomst

sö 21.1 kl. 15.00

Skutnäs bönehus

Sammankomst

Sture Wargh medverkar. Kaffeservering.