Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen

to 15.2 kl. 09.00 - kl. 11.00

Kyrkostrands församlingshem

Öppen dagklubb

Servering


Tag kontakt

Annette Tallgren
t.f. ledare för barnverksamheten