ÖPPEN DAGKLUBB

ti 21.8 kl. 09.00 - kl. 11.00

Vestanlidgården

Öppen dagklubb

För barn 0-5 år tillsammans med en vuxen.

Vi umgås, leker, sjunger och lyssnar till bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras.

Besöksavgift: 3 euro/familj

Ansvarig ledare: Annette Tallgren tfn 040-3100426 eller annette.tallgren@evl.fi


ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

Se också

må 15.10 kl. 10.00 -12.00

Bonäs prästgård

ÖPPEN DAGKLUBB

Öppen dagklubb
ti 16.10 kl. 9.00 -11.00

Vestanlidgården

ÖPPEN DAGKLUBB

Öppen dagklubb