ÖPPEN DAGKLUBB

ti 28.8 kl. 09.00 - kl. 11.00

Vestanlidgården

Öppen dagklubb

För barn 0-5 år tillsammans med en vuxen.

Vi umgås, leker, sjunger och lyssnar till bibelberättelser tillsammans.

Mellanmål serveras.

Besöksavgift: 3 euro/familj

Ansvarig ledare: Annette Tallgren tfn 040-3100426 eller annette.tallgren@evl.fi


ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

Se också

lö 20.10 kl. 19.00

Skutns bönehus

Sammankomst

Sammankomst
sö 21.10 kl. 13.30 -14.00

Jakobstads församlingscentrum

Kyrklunch

Kyrklunch