Andakt med nattvard på Folkhälsan

on 31.10 kl. 14.00

Andakt

Jockum Krokfors och Lisen Borgmästars medverkar.