GUDSTJÄNST

sö 9.12 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

Gudstjänst

Predikant och liturg Boris Salo, kantor Annika Wester, kören Jacob Gospel.


Se också

sö 24.2 kl. 12.00

Jakobstads kyrka

GUDSTJÄNST

Gudstjänst