VECKANS TANKE

BARNKÖREN "SÅNGFÅGLARNA" för åk 1-6

Tisdagar kl. 14.00-14.45 i Bonäs skolas gymnastiksal. START 19.9.2017.
Onsdagar kl. 15.30-16.15 i Församlingscentret. START 20.9.2017.

Har man frågor kan man kontakta körens dirigent Annika Wester via e-post: barnkorenjsf@gmail.com

ALLA VÄLKOMNA MED!

_____________________________________________________________________________

KÖRER FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA

CANTATE ungdomskör övar fredagar kl. 19.00-20.00 i Församlingscentret. Start 8.9.2017.

KYRKOKÖREN övar onsdagar kl. 18.00-20.00 i Församlingscentret. Start 20.9.2017.

JACOB GOSPEL övar måndag kl. 19.00-21.00 i Församlingscentret. Start 28.8.2017.

GLORIA KÖREN övar onsdagar kl. 19.30-21.00 i Jakobstads kyrka. Start 6.9.2017.

NÅDENS VIND övar torsdagar kl. 18.00-20.00 i Församlingscentret.

VESTANLIDGÅRDENS STRÄNGBAND övar tisdagar kl. 11.00-12.00 i Vestanlidgården. Start 19.9.2017.

CHORUS NOVUS är en projektkör.

BANDÖVNING för intresserade ungdomar. Info Lavi Öst tfn 040-8375637 eller lavi_ost@hotmail.com

Närmare info:
Lisen Borgmästars tfn 040-3100417
Henrik Östman tfn 040-3100416
Annika Wester tfn 050-3369748

NYA OCH GAMLA VÄLKOMNA MED!

________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ÖPPEN DAGKLUBB för 0-5 åringar i vuxens sällskap startar

Måndag 21.8.2017 kl. 10-12 i Bonäs prästgård
Tisdag 22.8.2017 kl. 9-11 i Vestanlidgården
Torsdag 24.8.2017 kl. 9-11 i Kyrkostrands församlingshem

Info: Annette Tallgren tfn 040-3100418