Församlingsvalet i Jakobstads svenska församling hösten 2018

I november 2018 väljs nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2011. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 14 förtroendevalda.

Valnämnden består av Maire Paavola (ordförande), Ebba Björkell, Marika Lassfolk, Margareta Liljestrand, Sverker Staffans (vice ordförande), Bo-Göran Åstrand och Helena Joskitt (sekreterare).

Du behövs som förtroendevald! Vill du vara med?

Kandidatnomineringen pågår fram till 17.9.2018 senast kl. 16.00. I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. En valmansförenings stiftelseurkus för valet inklusive bilagor ska senast 17.9.2018 kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD.

Är du intresserad av att vara med i arbetet med att hitta kandidater till församlingsvalet eller vill du själv ställa upp som kandidat i församlingsvalet? Ta i så fall kontakt med valnämndens ordförande Maire Paavola tfn 0500-477249 eller församlingskansliet tfn 040-3100410. Vid församlingskansliet finns alla blanketter som behövs eller skrivas ut via webbplatsen info.forsamlingsvalet.fi

Enligt kyrkolagen är man valbar och kan ställa upp som kandidat om man

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i Jakobstads svenska församling

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018.

3) är känd för sin kristna övetygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet eller en av församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Mera info om församlingvalet finns på www.forsamlingsvalet.fi

Förteckning över röstberättigade i församlingsvalet 2018

Förteckningen över röstberättigade i församlingsvalet i Jakobstads svenska församling är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar måndag 3.9.2018 kl. 10 - 14 och tisdag 4.9.2018 kl. 15 - 19 på församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD.

I förteckningen har alla medlemmar som senast på valdagen 18.11.2018 fyller 16 år och som 15.8.2018 registrerats som närvarande medlem i Jakobstads svenska församling antecknas som röstberättigade.

Den som anser sig ha utelämnats ur förteckningen på orätta grunder kan yrka på rättelse. Rättelseyrkandet ska framställas skriftfligt och lämnas in till församlingskansliet, Ebba Braha esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD senast 6.9.2018 före kl. 16.00.

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Den egentliga valdagen är söndag 18.11.2018. Förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018.

Rösta i valet