VECKOPROGRAM för vecka 10 (5-11.3.2018)

MÅ 5.3      kl. 10-12:   Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 5.3      kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 5.3      kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

TI 6.3         kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 6.3         kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 6.3         kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

ON 7.3       kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorgen i Församlingscentret, Turpeinen.

TO 8.3       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 8.3       kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

FR 9.3        kl. 17.00:   FOKUS SPORT med slalom, skidåkning och pulka vid Bergö. Vid grillkåtan grillas egen korv. Avslutning med saft och intervju med gäst i sportstugan. Pris: 5 euro (1-2 personer) / 10 euro (3 eller flera personer) för hyra av backen per familj. Man kan hyra slalomutrustning (5 euro/person)! 

FR 9.3        kl. 19.00:   Ung gudstjänst i Församlingscentret, Turpeinen, Östman.

SÖ 11.3      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 11.3      kl. 12.00:   Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Björk, Wester, Haglund-Wikström, dagklubbsbarn och –ledare.

SÖ 11.3      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman. Kaffeservering.

SÖ 11.3      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium ”Apostlagärningarna del 3. Guds dynamit”, Salo. Lovsång: Ann-Christin, Siv, Linda & Timo.