VECKOPROGRAM för vecka 11 (12-18.3.2018)

MÅ 12.3    kl. 10-12:   Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 12.3    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 12.3    kl. 17.00: Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

TI 13.3       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 13.3       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 13.3       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

ON 14.3     kl. 18.00:   U-klubben i Vestanlidgården.

ON 14.3     kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 15.3     kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 15.3     kl. 13.30:   Missionssyförening i Församlingscentret.

TO 15.3      kl. 18.00:    FMS testamentskväll i Församlingscentret, Britt-Helen Lindman. Servering.

TO 15.3      kl. 18.00:    SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Jan-Erik Sandström.

FR 16.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd. utr., Wikblad.

SÖ 18.3      kl. 10.30:    Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 18.3      kl. 12.00:    Mässa i Jakobstads kyrka, Salo, Turpeinen, Borgmästars, Östman, Kyrkokören.

SÖ 18.3 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Sture Wargh. Kaffeservering.

SÖ 18.3 kl. 17.00: Fokus FEST i Församlingscentret, Björk. Ungdomsband, Lavi Öst. Knytkalas.