VECKOPROGRAM för vecka 12 (19-25.3.2018)

MÅ 19.3    kl. 10-12:   Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 19.3    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 19.3    kl. 17.00: Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

TI 20.3       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 20.3       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 20.3       kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Charles Isaksson.

TI 20.3       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

ON 21.3     kl. 13.30:   Eftis 20-års parad längs Storgatan med hyllning på torget.

TO 22.3      kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 22.3     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 22.3     kl. 16.00:   Bibelgrupp i Församlingscentret.

TO 22.3      kl. 19.00:    Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 23.3 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd. utr. Musikskolans elever och Fanny Sjölind.

SÖ 25.3      kl. 10.30:    Söndagsskolans vårfest och terminsavslutning med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 25.3      kl. 12.00:    Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Åstrand, Borgmästars, Wester, Cantate.

SÖ 25.3      kl. 15.00:    Sammankomst i Skutnäs bönehus, Marko Sjöblom. Kaffeservering.

SÖ 25.3      kl. 17.00:    Fokus i Församlingscentret. Berättelser ur livet. Vittnesbörd om vad Jesus gjort i människors liv. Ralf Salo, Marko Mitronen. Tvåspråkig. Lovsång Kick Östman. Barnfokus.