VECKOPROGRAM för vecka 13 (26.3-2.4.2018)

MÅ 26.3    kl. 10-12:   Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 26.3    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i Församlingscentret.

MÅ 26.3    kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

MÅ 26.3     kl. 18.00:    Aktläsning i Jakobstads kyrka, Åstrand, Borgmästars.

MÅ 26.3     kl. 18.30:    Påskvandring från Församlingscentret. Kl. 18.30 (barn i föräldrars eller annan vuxens sällskap har förtur) kl. 19.00, 19.30 och 20.00. Ingen anmälan behövs.

TI 27.3       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 27.3       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 27.3       kl. 12.30:    Andakt med nattvard på Solbacken, Åstrand, Östman.

TI 27.3       kl. 13.00:    Andakt med nattvard på Björkbacka, Åstrand, Östman.

TI 27.3       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

TI 27.3       kl. 18.00:    Aktläsning i Jakobstads kyrka, Åstrand, Östman.

TI 27.3       kl. 18.00:    Påskvandring från Församlingscentret. Kl. 18.00 (barn i föräldrars eller annan vuxens sällskap har förtur) kl. 18.30, 19.00 och 19.30. Ingen anmälan behövs.

ON 28.3     kl. 14.00:    Andakt med nattvard på Folkhälsan, Turpeinen, Wester.

ON 28.3     kl. 18.00:    Aktläsning i Jakobstads kyrka, Salo, Wester.

ON 28.3     kl. 18.00:    U-klubbens nattvardsgång i Pedersöre kyrka, Åstrand, Emet. Efteråt servering i Kyrkostrands förs.hem.

ON 28.3     kl. 18.00:    Teckenspråkig mässa på finlandssvenskt teckenspråk i Församlingscentret, dövpräst Maria Lindberg. Efteråt kyrkkaffe.

SKÄRTORSDAG

TO 22.3     kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 29.3      kl. 13.00:    Andakt med nattvard på Mariahemmet, Turpeinen, Östman.

TO 29.3      kl. 13.00:    Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Salo, Wester.

TO 29.3      kl. 14.00:    Andakt med nattvard på De Gamlas Hem, Turpeinen, Östman.

TO 29.3      kl. 18.00:    Aktläsning med nattvard i Jakobstads kyrka, Salo, Anderssén-Löf, Östman, Wester. Tillfället avslutas med att altaret förbereds inför Långfredagens gudstjänst.

LÅNGFREDAG

FR 30.3      kl. 12.00:   Gudstjänst i kyrkan, Salo, Borgmästars, Chorus Novus.

FR 30.3      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.

FR 30.3      kl. 18.00:   Möte ”Vid Kristi grav” i Vestanlidgården, Salo, Borgmästars, Vestanlidgårdens strängband, dir. Raimo Fors.

PÅSKLÖRDAG

LÖ 31.3     kl. 10-12:   Mottagning av påskblommor i kyrkan. Påskblommor delas ut till sjukhus, åldringshem, boenden och enskilda.

LÖ 31.3     kl. 22.00:   Mässa med Jacob Gospel i Pedersöre kyrka, dir. Mikael Svarvar, stråkkvartett, Åstrand.            

PÅSKDAGEN

SÖ 1.4        kl. 12.00:   Festmässa i kyrkan, Turpeinen, Salo, Borgmästars, Östman, Kyrkokören, trumpet, Anders Sjölind, Fokus. Dopträdet tas i bruk.

SÖ 1.4        kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman, barnkören, kaffeservering.

ANNANDAG PÅSK

MÅ 2.4 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Anderssén-Löf, Borgmästars, Wester, barnkören Sångfåglarna.

MÅ 2.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka.