MÅ 2.4 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Anderssén-Löf, Borgmästars, Wester,

                                barnkören Sångfåglarna.

MÅ 2.4 kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka.

TI 3.4    kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I, Jan-Erik Sandström.

TO 5.4   kl. 19.00: Kvinnocafé i FC. Helena Hult berättar om Cypern. Turpeinen,

                                 Borgmästars. Andakt och servering.

FR 6.4    kl. 19.00: In da house i FC ungd.utr., Esselström.

LÖ 7.4   kl. 12.00: Kvinnolördag för seniorer på Merilä. Tema: ”Styrkan i att vara kvinna i Guds

                                 rike”. Föreläsning Kyrkpressens chefsredaktör May Wikström andakt Åstrand,

                                 musik och sång Wester.

                                 Kl. 12.00 start med buss till Merilä och hemfärd kl. 17.00. Pris: 25 € (buss,

                                 lunch, middag, kaffe, föreläsning). Anm. senast 3.4 till församlingskansli tfn

                                 040-3100410.

SÖ 8.4    kl. 12.00: Mässa med dop i kyrkan, Åstrand, Turpeinen, Borgmästars.

SÖ 8.4    kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Heikki Peltola.

SÖ 8.4    kl. 17.00: Fokus i FC. ”Utmaningar i Bibeln!”, Tomas Ingo. Mats Sjölinds lovsångsteam.

                                  Barnfokus.