VECKOPROGRAM för vecka 15 (9-15.4.2018)

MÅ 9.4      kl. 10-12:   Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 9.4      kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 9.4      kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

TI 10.4       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 10.4       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 10.4       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

ON 11.4     kl. 18.00:   Aftonmusik i Jakobstads kyrka, Musikskolans orgelelever och Sång på Gång, Borgmästars, Wester.

ON 11.4     kl. 19.00:   Männens samtalstjänst i Bonäs församlingsstuga, Isaksson.

TO 12.4     kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 12.4 kl. 10-18: Fasta och bön för Finland, Enkvist, m.fl.

TO 12.4     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i FC, Albert Häggblom.

FR 13.4      kl. 19.00:   Ung gudstjänst i Församlingscentret, Anderssén-Löf, Wester.

LÖ 14.4     kl. 10.15-11.45: Fokus Sport i Rådmans skola. Handboll. Introduktion av Mikael

      Martelin. Inneskor. Föräldrar och barn spelar med och mot varandra. Intervju med gäst! 5 €/familj. Info Nyström tfn 050-0618094 eller Storbacka tfn 040-6411777.

LÖ 14.4     kl. 19.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Sven-Erik Olsen, radiering 98,0 Mhz, kaffeservering.

SÖ 15.4      kl. 12.00:   Gudstjänst i kyrkan, Björk, Östman, Oldboyskören, dir. Ann-Christin Storrank.

SÖ 15.4      kl. 14.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas, Sven-Erik Olsen, radiering 98,0 Mhz, kaffeservering.

SÖ 15.4      kl. 17.00:   Fokus i FC. ”Uppenbarelseboken 2018!”, Björk. Lovsång Hanna Wiklund. Barnfokus.

SÖ 15.4      kl. 18.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Kurt Hellstrand, radiering 98,0 Mhz, kaffeservering.