MÅ 16.4    kl. 10-12:   Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 16.4    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i FC.

MÅ 16.4    kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

TI 17.4       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 17.4       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 17.4       kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Tomas Portin.

TI 17.4       kl. 17.30-19.30: Förbön och samtal i Församlingscentret.

TO 19.4     kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 19.4     kl. 13.30:   Missionssyföreningen i FC.

TO 19.4     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 19.4     kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FRE 20.4   kl. 19.00:   In da house i FC ungd.utr., Wikblad.

SÖ 22.4     kl. 12.00:   Mässa i kyrkan, Salo, Anderssén-Löf, Wester, Nådens Vind, dir.

                                      Tor Lindén.

SÖ 22.4     kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.

SÖ 22.4     kl. 17.00:   Fokus i FC. Lovsång och förbön, Ralf Salo. Lovsång Monica

                                      Hagström, m.fl.