VECKA 17 (23-29.4.2018)

 

MÅ 23.4  kl. 10-12:    Öppen dagklub för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs  

                                      prästgård.

MÅ 23.4  kl. 17.00:    Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets 

                                      ungdomsutrymmen.

TI 24.4     kl. 9-11:      Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 24.4     kl. 11-13:    Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 24.4     kl. 17.30-19.30: Förbön och samtal i Församlingscentret.

ON 25.4  kl. 18.00:    U-klubbens våravslutning i FC, Wester. Servering.

ON 25.4  kl. 19.00:    Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 26.4   kl. 9-11:      Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 26.4   kl. 18.00:    SLEF:s missionsafton i FC, Bengt Forsblom.

FRE 27.4 kl. 19.00:     In da house i FC ungd.utr., Esselström.

SÖ 29.4   kl. 12.00:    Gudstjänst i kyrkan, Anderssén-Löf, Borgmästars.

SÖ 29.4   kl. 14.00:    Gemenskapsdag vid Skutnäs bönehus, Richard Eklund välsignas till 

                                      predikoämbetet, andakt, sång av barnkören.

SÖ 29.4   kl. 17.00:    Fokus i FC. Lovsång och förbön, Ralf Salo. Himlakören. Barnfokus.