VECKOPROGRAM för vecka 2 (8-14.1.2018)

MÅ 8.1      kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 8.1      kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret, Anderssén-Löf.

MÅ 8.1      kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymme.

TI 9.1         kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 9.1         kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TO 11.1     kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem.

TO 11.1     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem, Salo.

TO 11.1     kl. 18.00-20.15: ”Herre, lär oss att be!” i Församlingscentret. Vi fördjupar oss i bönens rika värld varannan torsdag. Måltid kl. 18 (8 €). Kl. 18.30 sångstund, undervisning av Boris Salo och samtal i grupper. Anmälan via www.jakobstadssvenskaforsamling.fi eller till Boris Salo tfn  040 3100 413.

FR 12.1      kl. 18.30:   En samling kring sorgen med författaren och teologen Patrik Hagman i FC. Ett samtal om förlust, förändring och tacksamhetens märkliga kraft. Servering.

FR 12.1      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungdomsutrymme, Wikblad.

SÖ 14.1      kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 14.1      kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Salo, Östman, sång Alasdair Pollock.

SÖ 14.1      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka. Kaffeservering.

SÖ 14.1      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium ”Apostlagärningarna del 1. Guds dynamit!”, Salo. Sång Fanny Sjölind.