VECKOPROGRAM för vecka 21 (21-27.5.2018)

MÅ 21.5    kl. 10-12:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 21.5    kl. 17.00:   Tehus för kvinnor och barn i Församlingscentrets ungdomsutrymmen.

TI 22.5       kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

                   kl. 11-13:  Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

ALLA SENIORER VÄLKOMNA TILL SÅNGFÅGLARNAS SÅNGFEST

Tisdag 22.5.2018 kl. 14.00-15.30 i Församlingscentret.

 

Kl. 14.00 Kaffe och mellanmål: vi umgås tillsammans

Kl. 14.30 Pysselstund: vi skapar ett konstverk tillsammans

Kl. 15.00 Sång och rörelse: vi sjunger tillsammans

 

Anmälan senast 16.5.2018 till församlingskansliet tfn 040-3100410.

 

TI 22.5       kl. 17.30-20.30: Samtal och förbön i Församlingscentret.

TO 24.5     kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

FR 25.5      kl. 19.30:   Prosteriets ungdomssamling och In da house i Församlingscentret.

                                      Tema: Awake!, Mia Anderssén-Löf.

SÖ 27.5      kl. 12.00:   Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester.

                   kl. 14.00:   Fokus gemenskapsdag vid Pörkenäs lägergård. Äventyr och utmaningar för

                                      alla åldrar, korvgrillning och picknick. Kl. 17.00 nattvard i kapellet, Björk,

                                      ungdomsband, Lavi Öst.

SÖ 27.5      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Richard Eklund.