VECKOPROGRAM för vecka 3 (15-21.1.2018)

MÅ 15.1    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 15.1    kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymme.

TI 16.1       kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 16.1       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 16.1       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

ON 17.1     kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga, Isaksson.

TO 18.1     kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem.

TO 18.1     kl. 18.00:   SLEF:s årsmöte i Församlingscentret.

FR 19.1      kl. 19.00:   Ung gudstjänst i FC, Salo, Lavi Öst.

LÖ 20.1     kl. 18.00:   Församlingsafton i FC. Nästa år i Jerusalem? Mia Anderssén-Löf berättar om sin doktorsavhandling kring två judiska frälsningssyner. Servering.

SÖ 21.1      kl. 12.00:   Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Salo, Östman, Tallgren, Eftisbarn och ledare.

SÖ 21.1      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Sture Wargh. Kaffeservering.

SÖ 21.1      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. ”Med Jesus mitt i Arabvåren och bland ISIS”, senaste nytt från SAT-7: konferens i Libanon, Anders Wikström. Musik Kick Östman.