VECKOPROGRAM för vecka 36 (3-9.9.2018)

MÅ 3.9      kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 3.9      kl. 10.00-14.00: Förteckning över röstberättigade i församlingsvalet 2018 är framlagd till påseende i församlingskansliet i FC.

MÅ 3.9      kl. 17.00:   Tehuset, en multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, i FC ungd.utr.

MÅ 3.9      kl. 19.00:   Jacob Gospel över i FC, dir. Fanny Sjölind. Nya och gamla sångare

                                      välkomna med.

TI 4.9         kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 4.9         kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 4.9         kl. 15.00-19.00: Förteckning över röstberättigade i församlingsvalet 2018 är framlagd till påseende i församlingskansliet i FC.

ON 5.9       kl. 9.00:     Församlingskansliet är stängt hela dagen.

ON 5.9       kl. 14.00:   Sorgegrupp i FC, Turpeinen, Smeds.

ON 5.9       kl. 18.00:   Musikskolans inledning i FC, Johansson, Borgmästars, andakt Salo.

ON 5.9       kl. 18.30:   Kyrkokören övar i FC, dir. Annika Wester. Nya och gamla sångare välkomna med.

TO 6.9       kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 6.9       kl. 18.00:   Bön och samtal i Församlingscentret, Ralf Salo, Kenneth Marus.

TO 6.9       kl. 18.00:   SLEF:s skördefest i FC, Gustav Åbonde.

FR 7.9        kl. 19.00:   In da house i FC ungd.utr.

LÖ 8.9       kl. 19.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Vesa Pöyhtäri.

SÖ 9.9        kl. 12.00:   Gudstjänst i kyrkan, Krokfors, Borgmästars. Välsignelse av nya

                                      barnledare.

SÖ 9.9        kl. 14.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Staffan Snellman.

SÖ 9.9        kl. 17.00:   Fokus i FC. ”Öppen för Gud”. Lovsång och förbön, Ralf Salo.

SÖ 9.9        kl. 18.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Vesa Pöyhtäri.