VECKOPROGRAM för vecka 37 (10-16.9.2018)

MÅ 10.9    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 10.9    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i FC, andakt Krokfors.

MÅ 10.9    kl. 17.00:   Tehuset, en multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, i FC ungd.utr.

TI 11.9       kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 11.9       kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 11.9       kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Göran Stenlund.

ON 12.9     kl. 14.00-14.45: Sångfåglarna för förskola-åk 5 startar i Bonäs skola, dir. Annika Wester.

TO 13.9     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 13.9     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem, andakt Krokfors.

TO 13.9     kl. 14.30-15.15 Sångfåglarna startar i FC, dir. Annika Wester.

TO 13.9     kl. 15.30-16.15: Sing It! Körprojekt för åk 5-6 i FC ungd.utr. Vi sjunger allt från pop, soul, visor till traditionella sånger. Dir. Annika Wester.

TO 13.9     kl. 16.30-17.15: Sång på gång i FC. Vi sjunger för och med varandra. Dir. Annika Wester.

TO 13.9     kl. 18.00: Bön och samtal i FC, Ralf Salo, Kenneth Marus.

TO 13.9     kl. 18.00: Missionskväll i FC. Senegal i fokus, Mona och Bengt Häggblom. Servering.

TO 13.9     kl. 19.00: Kvinnocafé i FC. Sorgbearbetning, Mikael Nilsson. Andakt Turpeinen, musik Borgmästars. Servering.

FR 14.9      kl. 17.30: Hjälpledarskolningen börjar i FC ungd.utr., Esselström.

FR 14.9      kl. 18.00: Ungdomskören Cantate övar i FC. Närmare info kantor Borgmästars tfn 040-3100417.

FR 14.9      kl. 19.00: In da house i FC ungd.utr, Esselström.

SÖ 16.9      kl. 10.30: Söndagsskola med små och stora startar i FC. Lunch.

SÖ 16.9      kl. 12.00: Mässa i kyrkan, Åstrand, Salo, Borgmästars, Wester, Kyrkokören. Kantor Henrik Östman avtackas. Efteråt kaffe i FC.

SÖ 16.9      kl. 15.00: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas. Efteråt kaffeservering.

SÖ 16.9      kl. 17.00: Fokus i FC. ”Öppen för Gud”. Lovsång och förbön, Ralf Salo.