VECKOPROGRAM för vecka 4 (22-28.1.2018)

MÅ 22.1    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 22.1    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 22.1    kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymme.

TI 23.1       kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 23.1       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 23.1       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

TO 25.1     kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem.

TO 25.1     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 25.1     kl. 16.00:   Bibelgruppen i Församlingscentret, Karin Haldin.

FR 26.1      kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr.

SÖ 28.1      kl. 10.30     Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 28.1      kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Björk, Åstrand, Wester, sång Cecilia Åminne.

SÖ 28.1      kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas. Kaffeservering.

SÖ 28.1      kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret. Broder Ashraf, tidigare vapenhandlare från Yemen, som idag arbetar för att sprida evangelium. Musik Kick Östman. Barnfokus.