VECKOPROGRAM för vecka 40 (1-7.10.2018)

MÅ 1.10    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 1.10    kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i FC.

MÅ 1.10    kl. 17.00:   Tehuset, en multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, i FC ungd.utr.

TI 2.10      kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 2.10      kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

ON 3.10     kl. 14.00-14.45: Sångfåglarna för förskola-åk 5 startar i Bonäs skola, dir. Annika Wester.

ON 3.10     kl. 18.00:   U-klubben i Vestanlidgården.

ON 3.10     kl. 18.30    Kyrkokören övar i FC, Wester.

ON 3.10     kl. 19.00:   Gloriakören övar i FC, Borgmästars.

ON 3.10     kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 4.10     kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 4.10     kl. 13.30:   Missionssyföreningen i FC.

TO 4.10     kl. 14.30-15.15 Sångfåglarna startar i FC, dir. Annika Wester.

TO 4.10     kl. 15.30-16.15: Sing It! Körprojekt för åk 5-6 i FC ungd.utr. Vi sjunger allt från pop, soul, visor till traditionella sånger. Dir. Annika Wester.

TO 4.10     kl. 16.30-17.15: Sång på gång i FC. Vi sjunger för och med varandra. Dir. Annika Wester.

TO 4.10     kl. 18.00:   Förbön och samtal i FC, Kennet Marus, Ralf Salo.

TO 4.10     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton I FC, Jimmy Österbacka, Michael Åbonde.

FR 5.10     kl. 18.00:   Cantate övar i FC, Borgmästars.

FR 5.10     kl. 19.00:   In da house i FC ungd.utr., Wikblad.

SÖ 7.10     kl. 12.00:   Gudstjänst i kyrkan, Salo, Wester, Haglund-Wikström, Sångfåglarna. Utdelning av Bibel åt församlingens 5-åringar.

SÖ 7.10     kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman. Kaffeservering.

SÖ 7.10     kl. 17.00:   Fokus i FC, Ralf Salo. Lovsång Heidi Storbacka.

SÖ 7.10     kl. 17.00:   Tvåspråkig sammankomst i Bonäs församlingsstuga, Pasi Juujärvi, Heikki Hurtig. Arr.: Rauhan Yhdistys r.y.