VECKOPROGRAM för vecka 41 (8-14.10.2018)

 

MÅ 8.10    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 8.10    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i FC.

MÅ 8.10    kl. 17.00:   Tehuset i FC ungd.utr.

TI 9.10      kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 9.10      kl. 10.30:   Nattvardsgång i samband med de äldres vecka i FC, Turpeinen, Wester.

                                   Drop in kaffe från kl. 9.30.

TI 9.10      kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 9.10      kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Hans Sandberg.

TI 9.10      kl. 18.00:  Träff för frivilligarbetare och andra intresserade i FC. "Ja till livet och nej till droger", Natascha Kanckos. Information om Vänbanksverksamheten.

ON 10.10   kl. 11-18    Fontana Media bokförsäljning i FC.

ON 10.10   kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorg i FC, Turpeinen.

ON 10.10   kl. 14.00-14.45: Sångfåglarna för förskola-åk 5 startar i Bonäs skola, dir. Annika Wester.

ON 10.10   kl. 18.30    Kyrkokören övar i FC, Wester.

ON 10.10   kl. 19.00:   Gloriakören övar i FC, Borgmästars.

TO 11.10   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO 11.10   kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 11.10   kl. 14.30-15.15 Sångfåglarna startar i FC, dir. Annika Wester.

TO 11.10   kl. 15.30-16.15: Sing It! Körprojekt för åk 5-6 i FC ungd.utr. Vi sjunger allt från pop, soul, visor till traditionella sånger. Dir. Annika Wester.

TO 11.10   kl. 16.30-17.15: Sång på gång i FC. Vi sjunger för och med varandra. Dir. Annika Wester.

TO 11.10   kl. 18.00:   Förbön och samtal i FC, Kennet Marus, Ralf Salo.

FR 12.10   kl. 18.00:   Cantate övar i FC, Borgmästars.

FR 12.10   kl. 19.00:   In da house i FC ungd.utr., Esselström.

LÖ 13.10   kl. 19.00:   Sångkväll i kyrkan, Gloriakörens 10-års jubileum, Borgmästars, Johansson, Nils-Oscar Frantz, Marta Gäddnäs, andakt Krokfors.

LÖ 13.10   kl. 19.00:   Tvåspråkigt möte i FC. Tema: ”Trons nådegåva och helandets gåvor”, Ralf Salo, Peter Silfverberg. Arr.: Jakobstads finska församling.

SÖ 14.10   kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i FC. Lunch.

SÖ 14.10   kl. 12.00:   Mässa i kyrkan, Åstrand, Krokfors, Borgmästars, Gloriakören.

SÖ 14.10   kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman. Kaffeservering.

SÖ 14.10   kl. 17.00:   Fokus i FC. ”Vad gör Gud bland invandrare i Finland och i världen idag?” Vittnesbörd och berättelser från Kristna Afghanföreningen. Lovsång Kick Östman.