VECKOPROGRAM för vecka 44 (29.10-4.11.2018)

MÅ 29.10 kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 29.10  kl. 13.30:   Mariahemmets syförening i FC.

MÅ 29.10  kl. 17.00:   Tehuset i FC ungd.utr.

TI 30.10    kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Vestanlidgården.

TI 30.10    kl. 11.00:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 30.10     kl. 12.30:   Andakt med nattvard på Solbacken, Turpeinen.
TI 30.10     kl. 13.00:   Andakt med nattvard på Björkbacka, Turpeinen.
ON 31.10   kl. 13.00:   Minneseftermiddag i FC. Tillfället är riktat speciellt till personer med
                                  minnessjukdom och deras närstående/anhöriga, men öppen även för övriga
                                  intresserade. Föreläsning: Mot ett minnesvänligt Finland, coordinator Eeva
                                  Ehn, Österbottens Minneslots. Musikprogram, andakt Salo, Borgmästars.
                                  Kaffeservering. Tillfället är avgiftsfri.
ON 31.10   kl. 14.00:   Andakt med nattvard på Folkhälsan, Krokfors, Borgmästars.
ON 31.10   kl. 14.00-14.45: Sångfåglarna för förskola-åk 5 startar i Bonäs skola, dir. Annika Wester.

ON 31.10   kl. 18.00:   U-klubben i Johanneskapellet, Turpeinen, Wester, Kyrkokören. Efteråt

                 servering i FC.
ON 31.10   kl. 18.30    Kyrkokören övar i FC, Wester.

ON 31.10   kl. 19.00:   Gloriakören övar i FC, Borgmästars.

ON 31.10   kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 31.10   kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med vuxen i Församlingscentret.

TO1.11      kl. 13.00:   Andakt med nattvard på Mariahemmet, Krokfors, Wester.
TO 1.11     kl. 13.30:   Missionssyförening i FC.
TO 1.11     kl. 14.00:   Andakt med nattvard på vårdhem Edit, Krokfors, Borgmästars.
TO 1.11     kl. 14.30-15.15 Sångfåglarna startar i FC, dir. Annika Wester.

TO 1.11     kl. 15.30-16.15: Sing It! Körprojekt för åk 5-6 i FC ungd.utr. Vi sjunger allt från pop, soul, visor till traditionella sånger. Dir. Annika Wester.

TO 1.11     kl. 16.30-17.15: Sång på gång i FC. Vi sjunger för och med varandra. Dir. Annika Wester.

TO 1.11     kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i FC, Tomas Klemets.
TO 1.11     kl. 18.00:   Förbön och samtal i FC, Kennet Marus, Ralf Salo.
TO 1.11     kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.
FR 2.11     kl. 13.00:   Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, Wester.

FR 2.11     kl. 19.00:   In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Esselström, Nylund-Wentus.

LÖ 3.11     kl. 12.00:   Mässa i Jakobstads kyrka, Åstrand, Krokfors, Borgmästars, Wester, Kyrkokören.

LÖ 3.11     kl. 15.00:   Konsert – In memoriam i kyrkan, Jakobstads Sinfonietta & Wegelius kammarstråkar, dirigent Anna-Maria Helsing, diktläsning Stina Ekblad.

                                   Inträde. Arr.: Jakobstads Sinfonietta/Wegelius kammastråkar/Novia.

LÖ 3.11     kl. 18.00:   Parentation i Församlingscentret, Åstrand, vokalensamble, Borgmästars, Wester, diakoniarbetarna.Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes namn läses för var och en av våra församlingsmedlemmar som har avlidit sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum). Ett gemensamt ljus tänds även för dem som avlidit och begravts på annan ort och för annan sorg. Efteråt servering.

LÖ 3.11     kl. 19.00:   Sångafton med andakt i Skutnäs bönehus.

SÖ 4.11     kl. 10.30:   Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 4.11     kl. 12.00:   Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Krokfors, Borgmästars, Wester, Lönnqvist, eftisbarnen och ledarna medverkar med bl.a. sång. Grötlunch på kyrkbacken. Pris: 12 år och äldre 5 €/person.

SÖ 4.11     kl. 15.00:   Sammankomst i Skutnäs bönehus. Efteråt kaffeservering.

SÖ 4.11     kl. 17.00:   Fokus i Församlingscentret, Johan Candelin, Maryam från Iran, l                                    ovsång Kadosh.

SÖ 4.11     kl. 17.00:   Tvåspråkig sammankomst i Bonäs församlingsstuga. Arr.: Rauhan Yhdistys r.y.