VECKOPROGRAM för vecka 44 (30.10-5.11.2017)

MÅ 30.10  kl. 10.00:   Öppen dagklubb för 0-5 åringar i sällskap med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 30.10 kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 30.10  kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska- och andra kvinnor i Församlingscentret.

TI 31.10     kl. 9.00:     Öppen dagklubb för 0-5 åringar i sällskap med vuxen i Vestanlidgården.

TI 31.10     kl. 11.00-13.00: Bön och samtal i Församlingscentrets kapell. OBS! Platsen.

TI 31.10     kl. 12.30:    Andakt med nattvard på Solbacken, Björk, Wester.

TI 31.10     kl. 13.00:    Andakt med nattvard på Björkbacka, Björk, Wester.

ON 1.11     kl. 13.30:   Kyrkostrands missionssyförening i Kyrkostrands församlingshem.

ON 1.11     kl. 14.00:   Samtalsgrupp kring sorgen i Församlingscentret, Turpeinen, Nylund.

ON 1.11     kl. 14.00:    Andakt med nattvard på Folkhälsan, Salo, Östman.

ON 1.11     kl. 17.30:    U-klubben i Johanneskapellet, Nylund. Efteråt servering i FC.

ON 1.11     kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga.

TO 2.11      kl. 9.00:     Öppen dagklubb för 0-5 åringar i sällskaö med vuxen i Kyrkostrands

                                      församlingshem.

TO 2.11      kl. 13.00:    Andakt med nattvard på Mariahemmet, Anderssén-Löf, Östman.

TO 2.11      kl. 14.00:    Andakt med nattvard på De Gamlas Hem, Anderssén-Löf, Östman.

TO 2.11      kl. 18.00:    SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Samuel Eriksson.

TO 2.11      kl. 19.00:    Kvinnocafé i Församlingscentret. Gäst: Gerd Snellman. Turpeinen, Borgmästars. Servering.

FR 3.11 kl. 13.00: Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Turpeinen, Johansson.

FR 3.11 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Esselström.

ALLA HELGONS DAG

LÖ 4.11      kl. 12.00:    Högmässa i Jakobstads kyrka, Åstrand, Turpeinen, Borgmästars, Östman, Chorus Novus.

LÖ 4.11      kl. 15.00:    Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman. Efteråt servering.

LÖ 4.11      kl.18.00:     Parentation i Församlingscentret, Åstrand, diakoniarbetarna, Östman, Kyrkokören. Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes namn läses för var och en av våra församlingsmedlemmar som har avlidit sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum). Ett gemensamt ljus tänds även för dem som avlidit och begravts på annan ort och för annan sorg.

LÖ 4.11      kl. 19.00:    Psalmafton i Skutnäs bönehus. Kaffeservering.

SÖ 5.11      kl. 12.00:    Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Wester, Barnkören.

SÖ 5.11      kl. 15.00:    Sammankomst i Skutnäs bönehus, Torvald Hjulfors. Efteråt servering.

SÖ 5.11      kl. 17.00:    Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Ralf Salo.

SÖ 5.11      kl. 18.00:   En kväll med Erik Granviks dikter i Jakobstads kyrka, Lisbeth Zittra,

                                      Rolf Wallendahl, sånggrupp, Borgmästars.