VECKOPROGRAM för vecka 46 (13-19.11.2017)

MÅ 13.11  kl. 10.00:   Öppen dagklubb för 0-5 åringar i sällskap med vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 13.11 kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 13.11  kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska- och andra kvinnor i Församlingscentret.

TI 14.11     kl. 9.00:     Öppen dagklubb för 0-5 åringar i sällskap med vuxen i Vestanlidgården.

TI 14.11     kl. 11.00-13.00: Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

ON 15.11   kl. 13.30:   Kyrkostrands missionssyförening i Kyrkostrands församlingshem.

ON 15.11   kl. 18.00:   U-klubben i Vestanlidgården, Snellman.

ON 15.11   kl. 19.00:   Männens samtalsgrupp i Bonäs församlingsstuga, Isaksson.

TO 16.11   kl. 9.00:     Öppen dagklubb för 0-5 åringar i sällskaö med vuxen i Kyrkostrands förs.hem.

TO 16.11   kl. 18.00:   SLEF:s missionsafton i Församlingscentret, Bo-Greger Nygård.

TO 16.11   kl. 19.00:   Stickcafé i Bonäs prästgård, Englund.

FR 17.11 kl. 19.00:       In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Esselström.

SÖ 19.11 kl. 10.30:       Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Gemensam lunch.

SÖ 19.11 kl. 12.00:       Högmässa i Jakobstads kyrka, Björk, Turpeinen, Wester.

SÖ 19.11 kl. 15.00:       Sammankomst i Skutnäs bönehus, Sture Vargh. Efteråt servering.

SÖ 19.11 kl. 17.00:       Fokus FEST i Församlingscentret, Björk, Lavi Öst, m.fl. Knytkalas.