VECKOPROGRAM för vecka 8 (19-25.2.2018)

MÅ 19.2    kl. 10.00:   Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård.

MÅ 19.2    kl. 13.30:   Sjömanskyrkokretsen i Församlingscentret.

MÅ 19.2    kl. 17.00:   Tehus för nyfinländska och andra kvinnor i Församlingscentrets ungdomsutrymme.

TI 20.2       kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Vestanlidgården.

TI 20.2       kl. 11-13:   Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.

TI 20.2       kl. 13.00:   Tisdagssamling på Station I, Samuel Erikson.

TI 20.2       kl. 17.30-19.30 Förbön och samtal i Församlingscentret.

TO 22.2     kl. 9.00:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands församlingshem.

TO 22.2     kl. 13.30:   Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands församlingshem.

TO 22.2     kl. 16.00:   Bibelgruppen i Församlingscentet, Karin Haldin.

TO 22.2     kl. 19.00:   Vardagspaus – för kvinnor i Bonäs prästgård, Englund.

FR 23.2 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Esselström.

LÖ 24.2      kl. 17.00:    Frontline ungdomssamling i Församlingscentret.

SÖ 25.2      kl. 10.30:    Söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. Lunch.

SÖ 25.2      kl. 12.00:    Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Anderssén-Löf, Borgmästars.

SÖ 25.2      kl. 15.00:    Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.

SÖ 25.2      kl. 17.00:    Fokus i Församlingscentret. ”Jesus och teknologi”, Jimmy Österbacka. Barnfokus.