Dagklubben

Dagklubben är vardagsglädje för barnen! Vi berättar ur Bibeln, sjunger, ber, leker, pysslar och lyssnar på saga. Dagklubben är ett sätt att stöda familjerna i deras kristna fostran. I församlingen finns tre dagklubbar.

I Bonäs prästgård, Västra Ringvägen 2, samlas en  grupp treåringar två gånger i veckan.

I Vestanlidgården, Bojvägen 14, och i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 118, samlas grupper för fyra till femåringar tre gånger i veckan.

Dagklubbsdagen är fyra timmar lång i alla klubbar, 8.30-12.30.

 

Vårterminen startar vecka 2 2019.

Några  lediga platser finns ännu. Kontakta Bernice Haglund-Wiktröm telefon 0403100418.

 

 
 

 Dagklubben verksamhetsåret 2018-2019.

 

Vårterminen i klubbarna för fyra-fem åringar i Kyrkostrand och Vestanlidgården startar måndagen den 7 januari 2019.

 

Vårterminen i Bonäs dagklubb för treåringar startar tisdagen 8 januari 2019.

 

 


Till Bonäs dagklubb antas barn som har fyllt eller fyller tre år detta år. 12 platser finns. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar kklockan 8.30-12.30.
I Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem finns 18 platser för fyra - femåringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30

Barn födda 2013-15 kan söka om plats. Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde. Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€. 

För ytterligare info kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi