Öppen dagklubb

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.
Ingen anmälan behövs och deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Kontaktperson är Annette Tallgren tel. 0403100426, annette.tallgren@evl.fi

Öppen dagklubb tider och platser
Måndagar 10-12 Bonäs prästgård, Västra ringvägen 2.
Tisdagar 9-11 Vestanlidgården, Bojvägen 14
Torsdagar 10-12 Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2

Vårterminen startar vecka 2, 7.1

Info ansvariga ledaren Annette Tallgren 0403100426. Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

PROGRAM VÅREN 2019

I regel är det samma program i alla tre grupperna enligt schemat nedan. Klubb ordnas alla veckor om inget annat nämns.

v. 2 Terminsstart

v. 4 Jumppa

v. 5 Gäst i Församlingscentret: Linn Fellman ”Om mammakroppen”

v. 7 Pyssel

v. 8 Gäst i Församlingscentret: Marina Nygård från Marthaförbundet ”Småbarnsfamiljens ekonomi”

v. 9 Sportlov – inga klubbar

v. 11 Pulka

v. 12 Gäst i Vestanlidgården: Dine Willför-Wärn från Marks & Rosengren ”Garn & sånt”

v. 13 Mellanmålsbuffé

v. 15 Utelek

v. 16 Påsklov i Vestanlidgården och Församlingscentret, vanlig klubb i Bonäs

v. 17 Påsklov i Bonäs, vanliga klubbar i Vestanlidgården och Församlingscentret

v. 18 Pyssel

v. 20 Utelek

v. 21 Vårfest - mera info senare