Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas i Församlingscentrets kapell, Ebba Brahe espl 2, kl.10.30. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. Tillfället avslutas med gemensam  lunch. Lunchpris: under 4 år gratis, 4-12 år 4 euro, vuxna 7 euro.

 

Söndagsskolan startar 16 september. Välkommen ! 

 

 Vi använder det nya söndagsskolmaterialet "Lukasgatan"

Terminsprogram:

16.9 Söndagsskolans terminsstart

23.9 Söndagsskola

30.9 Gudstjänstdag med presentation av förnyelsearbetet inom gudstjänstarbetet. Alla injuds till kyrkan och FC. Ingen söndagsskola.  

7.10 Bibelutdelning åt församlingens fem-åringar i gudstjänsten. Alla inbjuds till kyrkan, ingen söndagsskola.

14.10 Söndagsskola

21.10 Söndagsskola

28.10 Biskopsvisitation. Alla med i kyrkan och FC.

4.11 Söndagsskola

18.11Söndagsskola

25.11Söndagsskola

2.12 Söndagsskola

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi 

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder.