VÄLKOMMEN PÅ GEMENSKAPSDAG SÖNDAG 27.5 2018 PÖRKENÄS

kl. 14-18 Fokus gemenskapsdag på Pörkenäs lägergård. "Rena rama satsasi!". Nytt koncept! Äventyr & utmaningar för alla åldrar, korvgrillning och picknick. Kl. 17 Nattvar i kapellet, Jan-Gustav Björk. Ungdomsband, Lavi Öst. Kollekt: Barn- och ungdomsarbetet.