Församlingens körer

Barnkören
för barn i åk 1-6 övar på två olika platser.

Tisdagar kl. 14.00 - 14.15 i Bonäs skola
Onsdagar kl. 15.30 - 16.15 i Församlingscentret

Barnkören leds av Annika Wester, 050-3369748

 

Ungdomskören Cantate
för ungdomar 15 år och uppåt.  Kören övar fredagar klockan 18-19.30 i församlingscentret.
Cantate sjunger i gudstjänster, på andakter och konserter både i egen församling och på annat håll.

Kören leds av Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417

 

Jakob Gospel​
Gospelkören med ett 50 tal sångare, medverkar i gudstjänster en gång i terminen samt ordnar konserter och andra evenemang, också över språkgränserna.
Jakobs Gospel övar måndagar klockan 19-21 i församlingscentret.

Kören leds av Mikael Svarvar, tfn 050-3567347


Gloriakören
Damkören Gloriakören med 30-tal sångare i olika åldrar medverkar i gudstjänster, andakter och konserter. Gloriakören besöker också sjukhus och åldringshem och håller sångandakter. Repertoaren består av andliga sånger, psalmer och traditionella damkörssånger.

Kören övar varannan onsdag 19-20.30 i kyrkan och leds av Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417


Kyrkokören
Kyrkokören består av 35 sångare och övar onsdagar 18-20 i församlingscentret. Kören medverkar regelbundet i gudstjänsterna, samt deltar i prosteriets och stiftets sångfester.

Kyrkokören leds av Henrik Östman, 040 3100 417

   


Nådens vind
Nådens vind är en blandad kör. Kören övar varannan torsdag klockan 18-19 i församlingscentret och håller regelbundet sångandakter på äldreboenden och sjukhus.

Nådens Vind leds av Tor Linden, tfn 050 -5412542


Vestanlidgårdens strängband
Strängbandet med 15 sångare övar varannan tisdagklockan 11-12 i Vestanlidgården kl. 11-12. Repertoaren består av traditionella strängbandssånger. Strängbandet besöker flitigt åldringshem och sjukhus.

Vestanlidgårdens strängband leds av Raimo Forss, tfn 050 -4343191.


Chorus Novus, projektkör
Chorus Novus är en blandad kör som sjunger traditionell körmusik. Kören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin. Kören övar sina stämmor på egen hand och samlas för gemensam övning innan gudstjänsten.
Notvana krävs.

Chorus Novus leds av kantorerna Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417 och Henrik Östman, tfn 0403 100 416.