Mia Anderssén-Löf
Studentpräst

Skol- och studentarbete, Präst
040 310 0414


Nylund Ann-Sofi
Tf diakoniarbetare

Församlingsarbetets specialtjänster
Diakoni och hjälp, Anstalter och sjukhus, Präst, Handikappade, Åldringar

040 310 0443Jan-Gustav Björk

Jan-Gustav Björk
Projektpräst

Ungdomar, Präst, Familjer

040 310 0459

Presentation

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.
Ann-Sofi Nylund
Tf diakoniarbetare

Församlingsarbetets specialtjänster
Diakoni och hjälp, Anstalter och sjukhus, PrästBoris Salo

Boris Salo
Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.

Präst

040 310 0413Åsa Turpeinen

Åsa Turpeinen
Församlingspastor

Präst

040 310 0415