Projektpräst

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.


tf ungdomsarbetsledare
Församlingsarbetets specialtjänster

Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.