Jan-Gustav Björk

Jan-Gustav Björk
Projektpräst

Ungdomar, Präst, Familjer

040 310 0459

Presentation

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.Frank Wikblad

Frank Wikblad
Tf Ungdomsarbetsledare

Ungdomar

040 310 0424

Presentation

Scouternas kårchef.