Mari Eklund

Mari Eklund
Barnledare

Barn



Bernice Haglund-Wikström

Bernice Haglund-Wikström
Tf Ledare för familjeverksamheten

Barn, Familjer

040 310 0418

Presentation

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.



Anna-Lena Lönnqvist

Anna-Lena Lönnqvist
Ledare för barnverksamheten

Barn

040 310 0419

Presentation

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.



Tina Troberg

Tina Troberg
Barnledare

Barn



Maggi Åhman

Maggi Åhman
Barnledare

Barn