Kyrkostrands missionssyförening

Varannan onsdag kl. 13.30 i Kyrkostrands församlings hem, Vasa vägen 116, Jakobstad.

Kontaktperson: Arla Marklund tfn 0503 797 838.

Träffar: 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4 och 26.4 2017.

Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad.